Příspěvek 05. říj 2014, 09:24

Chemie nás přibližuje k poznání vzniku života na Zemi.

http://www.space.com/27262-space-dust-m ... 6_32307946
Objev podivně rozvětvené organické molekuly v hlubinách mezihvězdného prostoru je omezen desítkami let trvajícího pátrání po uhlíkatých sloučeninách.
Molekula - iso-propyl kyanid (i-C3H7CN) - byla spatřena v Sagittarius B2,v oblaku plynu a prachu v blízkosti centra Mléčné dráhy, asi 27000 světelných let od Slunce. Objev naznačuje, že některé z klíčových složek pro život na Zemi by mohly mít původ v mezihvězdném prostoru.
Molekula emituje světlo určité vlnové délky, ve spektru, které vědci mohou zjistit pomocí radioteleskopů. Pro tuto studii astronomové využili obrovský Atacama Large milimetr / Submillimeter Array (ALMA) dalekohled v chilské poušti, který pracoval on-line v loňském roce a kombinuje sílu 66 rádiových antén. [5 Bold Nároky Alien Life].
Iso-propyl kyanid doplní dlouhý seznam molekul zjištěných v mezihvězdném prostoru. To, co dělá tento objev významný je struktura iso-propyl-kyanidu. Všechny ostatní organické molekuly, které byly zjištěny v prostoru tak daleko (včetně normální propyl kyanidu, sestra i-C3H7CN) jsou vyrobeny z lineárního řetězce s uhlíkovou bazí. Iso-propyl-kyanid má nicméně "rozvětvenou" strukturu. Tento stejný typ je klíčovým rysem aminokyselin.
"Aminokyseliny jsou stavebními kameny bílkovin, které jsou důležitou složkou života na Zemi," řekl Arnaud Belloche, z Institutu Maxe Plancka pro radioastronomii. "Máme zájem na vzniku aminokyselin obecně a jejich distribuci v naší galaxii."
Vědci již dříve tvrdili, že aminokyseliny nalezené v meteoritech byly mezihvězdného původu.
"Detekce molekuly s rozvětveným uhlíkem hlavního řetězce ve vesmírném prostoru, je zajímavá, protože ukazuje, že mezihvězdná chemie je skutečně schopná produkovat molekuly s tak složitou, rozvětvenou strukturou," přidal Belloche.