Příspěvek 15. říj 2016, 14:10

Nehomogenní vesmír vyvrací Koperníkův i kosmologický princip

V dnešní době už mnoho kosmologů odmítá Koperníkův princip, který říká, že Země nezaujímá ve vesmíru význačné místo. Podobné je to i s kosmologickým principem, který z něho vychází.
Pomocí modelů nehomogenního vesmíru lze vysvětlit zrychlené rozpínání vesmíru i bez temné energie. Je nutné ovšem zdůraznit, že homogenní není totéž co izotropní, což znamená, že je stejný ve všech směrech od pozorovatele. Pokud se nacházíme v oblasti, kde je menší hustota, zatímco ve vzdálených oblastech je větší, pak tato část vesmíru je z našeho pohledu izotropní, což potvrzuje i měření reliktního záření, (1), ale neznamená to, že je homogenní.
Nejdříve něco o tom, jak malou část z pozorovatelného vesmíru můžeme dnes skutečně pozorovat. Tomu se někdy říká viditelný vesmír. Na obr. Je červený, zaoblený světelný kužel, který to názorně ukazuje.....Dále viz http://dudr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=559769