Příspěvek 07. úno 2020, 19:24

Expanze vesmíru není adiabatická a vesmír není homogenní

V odborné literatuře se můžeme dočíst, že rozpínání vesmíru je adiabatické, jako izolované soustavy bez sdílení tepla a bez jeho vyzařování (1,2). Zkusme se na to podívat důsledně.
Při adiabatické expanzi ideálního plynu dochází k poklesu jeho teploty, ve vesmíru to ovšem tak jednoduché není, ale je na velkých škálách euklidovský, takže rychlosti můžeme sčítat aritmeticky.
Jako oblast, na kterou se zaměříme, si zvolíme náš viditelný vesmír, který má poloměr 5,8 Gly. Je to poloměr našeho světelného kužele, viz obr1. Na svislé ose tohoto diagramu je kosmický čas a na vodorovná je správná vzdálenost od nás (propper distance). Objekty a události, které se nacházejí nebo nacházely mimo tento kužel, dnes nemůžeme pozorovat, protože jejich záření k nám nemohlo doletět.
Více na:

https://dudr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=744808