Rozpínání vesmíru

Vývoj Vesmíru od začátku po dnešek (a možná dál)

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 04. bře 2020, 09:01

Rozpínání vesmíru

Měříme-li vzdálenost určitého objektu ve vesmíru, měříme zároveň v čase o tuto vzdálenost posunutém nazpět. Čas a vzdálenost jsou v kosmologii spojené nádoby, je to de facto tatáž veličina, vzájemně zaměnitelná. Vzdálenost měříme časem, a čas měříme vzdáleností. Čím vzdálenější objekt, tím starší historii sledujeme a platí to zcela obecně, není zde žádná výjimka. Osa času a osa vzdálenosti jsou pro nás spojené, dalo by se říci, slepené.

Otázka proto zní, VÍME SKUTEČNĚ, ZDA SE VESMÍR ROZPÍNÁ?

Osa času a osa vzdálenosti jsou pro nás totožné, nelze je oddělit a je snadné zaměnit jednu za druhou.

Hubblova konstanta říká, že čím vzdálenější objekt, tím vyšší rychlostí se od nás vzdaluje. Položme si otázku, jde o vzdálenost prostorovou anebo časovou? Můžeme vědět, která z nich je pro tuto konstantu určující?

Představme si nyní situaci, kdy Hubbleova konstanta není definována vzdáleností prostorovou, nýbrž časovou. Co nám výjde? Výjde nám přesný opak rozpínání, smršťování. Je to paradoxní, že pouhá záměna jedné totožné osy za druhou vytváří zcela opačný obraz vesmíru, než který nyní používáme pro další hodnocení a zkoumání?

Chybou v úvaze, která nebere v potaz možnost, že změna rychlosti není vázána na prostorovou vzdálenost, nýbrž na vzdálenost časovou, dospíváme ke zcela zásadním důsledkům v dynamice vesmíru. Toutou záměnou je například možno vysvětlit všechnu temnou energii, je možno tuto energii zcela eliminovat, jelikož druhým ze dvou možných výkladů, ztrácí půdorys své existence.

Není populární říkat, že něco nevíme, poukazovat na možný jiný výklad, který bere oporu tezím, jenž máme za prokázané a nepochybné. Vědomost o nevědomosti není populární, protože sama nedává odpovědi.

Příspěvky: 30

Registrován: 15. kvě 2019, 06:03

Příspěvek 25. bře 2020, 09:42

Re: Rozpínání vesmíru

Příspěvky: 23

Registrován: 31. srp 2016, 19:37

Příspěvek 25. bře 2020, 21:12

Re: Rozpínání vesmíru

OndrejDvorak píše:
Otázka proto zní, VÍME SKUTEČNĚ, ZDA SE VESMÍR ROZPÍNÁ?

Hubblova konstanta říká, že čím vzdálenější objekt, tím vyšší rychlostí se od nás vzdaluje. Položme si otázku, jde o vzdálenost prostorovou anebo časovou? Můžeme vědět, která z nich je pro tuto konstantu určující?
.


Rozpínání vesmíru je fakt, ověřený několika způsoby. Např. kosmologická dilatace času u vzdálených supernov. Jejich výbuch trvá o několik dní déle, z našeho pohledu. Protože se za tu dobu vzdálily od nás o několik světelných dní.
A u Hubbleova zákona je vzdálenost v Mpc. Ale vás asi zajímá víc vaše fantazie, než realita.

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 26. bře 2020, 12:37

Re: Rozpínání vesmíru

Rozpínání vesmíru jako fenomén nemá jiný důkaz, než pozorování lineárního zrychlení v závislosti na vzdálenosti. Jenže. Vzdálenost měříme časem, a měřené rychlostí nesdílí stejný časový rámec, každé měření je otiskem jiného času, jiného stavu vesmíru. Věda říká, že se vesmír rozpíná, a používá k tomu historický důkaz. O současném stavu vesmíru nám ta pozorování mnoho říkají, říkají, jakou rychlostí se vzdálené galaxie pohybovaly před nějakou dobou, jakou rychlostí se pohybují dnes nevíme a vědět nemůžeme, proto je rozpínání, ve smyslu současného faktického stavu vesmíru, jen nevyvratitelná domněnka, fikce, které se věda rozhodla věřit, protože se ta fikce sama nabízí. Je pěkné myslet si, že ono lineární zrychlení platí i skutečný (současný) vesmír, ovšem důkaz pro to nemáme žádný. Čím vzdálenější vesmír pozorujeme, tím starší, tj. čím novější tím bližší, a čím novější, tím nižší rychlosti vzdalování pozorujeme, z čehož lze vytvořit úplně stejně validní domněnku, že se společně s plynutím času rychlosti snižují a vesmír se smršťuje. Nezastávám ani jeden z názorů, jen říkám, že rozpínání vesmíru je pouhá domněnka, pracovní hypotéza, kterou není čím doložit ani vyvrátit.

Příspěvky: 30

Registrován: 15. kvě 2019, 06:03

Příspěvek 26. bře 2020, 17:51

Re: Rozpínání vesmíru

Když budete přemýšlet týden ( možná rok, nevím.. , každému to trvá jinak ) nad tímto : http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/c/c_071.jpg ,tak možná se Vám rozsvítí jak to s tím "křivením" čp je. Hubble vidí jen tééééměř přímku v = H . d ( ve spektrech se nepozná ono "pootáčení" soustav emitenta = kvasar na škále 13,8 miliard let, stále je to skoropřímka, pootáčení čp kde ten kvasar byl..., vůči naší soustavy na Zemi zvolené. ) Kdybych byl dobrý počítačový expert namaloval bych Vám to "rozbalovávání" do "gif".

Příspěvky: 30

Registrován: 15. kvě 2019, 06:03

Příspěvek 26. bře 2020, 17:56

Re: Rozpínání vesmíru

Ještě si k tomu přemýšlení přiberte tento obrázek http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/c/c_053.jpg ...

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 30. bře 2020, 11:49

Re: Rozpínání vesmíru

Dá se říct, že námi pozorovaný vesmír je přesně jako známá Platónova jeskyně, ve které pozorujete stíny věcí za záclonou. Pozorované galaxie jsou jen stíny skutečných galaxií, které jejich nosiči za záclonou dávno odnesli pryč. Pozorujeme-li vesmír, vidíme tisíciletí staré stíny "věcí", které tam již dávno nejsou a jejich současná, tj. skutečná podoba a vlastnosti nám jsou neznámé. Proto z těchto stínů, dávných pozůstatků, odrazů skutečnosti, nelze vyvozovat zákonitosti aktuálního chování vesmíru. Rozpínání vesmíru je zákonitost optické iluze, nikoliv skutečnosti.

Příspěvky: 30

Registrován: 15. kvě 2019, 06:03

Příspěvek 30. bře 2020, 16:30

Re: Rozpínání vesmíru

To co tu říkáš není nic nového. Od samého začátku "objevu" axiálního rozpínání ( já navrhuji verzi "rozbalovávání" ) Vesmíru z "jednoho bodu-singularty" se "ví" že už tyto stavy co tady "dnes" pozorujeme" v reál-stavu neexistují, že kvasar co ho vidíme "tam" už dávno neexistuje. Ale ... v tété souvislosti jak si to napsal, mě napadla "hloupost", že...že vlastně potorujeme velký třesk = big-bang který "tam" už neesistuje v reál-stop stavu a čase...že vlastně na místě "big-bangu může být "veká hospoda v které hrají duše zemřelých lidí mariáš.".....čili tam může být "cokoliv" ( ve smyslu že kdyby Sluce najednou zmizelo, že my bychom ho ještě 8 minut viděli-pozorovali ). I z tohoto pohledu mého odmítání Hubbleho axiálního roupínání je mnohem kreativnější názor-nápad o R O Z B A L O V A V Á N Í celého Vesmíru, respektive 3+3D časoprostoru ze stavu "velmi křivého = bigbang" do stále plošších stavů křivostí dimenzí, ovšem s úžasným famózním abstraktem, že se Vesmír nerozbaluje jen z jednoho bodu-singularity, ale rozbaluje se "ze všech bodů tohoto časoprostoru = tohoto vesmíru, tedy se rozbalují křivosti čp v každém bodě kolem nás, z planckových škál, z vřícího vakua se rozbaluje křivost čp až do globálních škál velikostí 10^26 m...a každý bod-pozorovatel v libovolném místě vesmíru může sledovat ono rozbalovování k ř i v o s t í čp dimenzí....v čase...; náš Vesmír je bublinou křivých stavů dimenzí čp od těch nejkřivějších až po ty nejplošší, euklidovské plochosti, náš vesmír-bublina "plave" v "jiném" časoprostoru, tedy v tom totálně plochém euklidovském nekonečném, kde čas neběží ( tady ano, tady se rozbaluje čas, jeho křivost ) a v němž v tom vnějším-plochém stavu neexistuej hmota, protože hmota je opět jistým stavem křivosti dimenzí čp, jsou to ( ty elementární částice ) klubíčka-vlnobalíčky-geony, které také "plavou" v méééně křivém stavu čp. Atd.....atd. Jak to popisuje moje HDV, kterou nikdo ( zřejmě záměrně ) nečte. - - Křivení dimenzí čp je hmototvorné...náš Vesmír je tak veliký jak velké k nemu zvolíme jednotky...je tedy skoronekonečnou bublinou = skoromalou singularitou NEBODOVOU bublinkou, jak o ní vypráví soudobá kosmologie.

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 30. bře 2020, 17:43

Re: Rozpínání vesmíru

Příliš komplikované, Vesmír je sklenice tekutého vákua + tableta Velkého šumu.
Obrázek

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 30. bře 2020, 19:26

Re: Rozpínání vesmíru

Berte tuto diskuzi nadále jako samomluvu. Prostě argumenty rozpínání vesmíru jsou pro mne zcela nepřesvědčivé, a nevidím sebemenší důvod, proč na nějaké rozpínání usuzovat. Pozorování lze interpretovat stejně dobře s opačným výsledkem, tj., že se vesmír smršťuje, tudíž je dle mne racionální jít zlatou střední cestou a nějaké "expanze, či kontrakce prostoru" jednoduše vypustit z úvah. Nejsou prokazatelné, jsou nadbytečné a zcela nepřesvědčivé. Ve fyzice je rozpínání, dle mého názoru, jenom proto, že je jedni papouškují od druhých, kteří je papouškovali od dalších atd., až k Hubblovi, který si popletl zdání se skutečností.

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 28. dub 2020, 09:57

Re: Rozpínání vesmíru

Ještě malý dovětek k té kritice rozpínání.

V kosmologii jsou etablovány dva na sobě nezávislé důvody rudého posuvu ( s výjimkou gravitačních efektů) vznikajícího pohybem.

První je standardní pohyb jak jej známe, pohyb v prostoru. Pohyb A
Druhý je nestandardní pohyb, který byl do kosmologie doplněn na základě Hubbleovy hypotézy, pohyb vlivem rozpínání prostoru. Objekt samotný se nepohybuje, mění se metrika prostoru, čímž se mění vzdálenost mezi dvěma, z hlediska pohybu A statickými objekty. Pohyb B

Je třeba říci, že pozorováním rudého posuvu, coby důsledku obou pohybů, není způsob, kterým tyto dva zcela rozdílné pohyby od sebe odlišit. Výsledný účinek mají stejný.

Pozorujeme-li vesmírný objekt, typicky galaxii, naměříme určitý rudý posuv, avšak nemáme žádný nástroj, kterým zhodnotit do jaké míry je tento rudý posuv způsoben Pohybem A, B, anebo kombinací obou pohybů.

Příklad:

Galaxie se pohybuje pohybem A směrem k nám, avšak "postulované rozpínání" ji od nás vzdaluje pohybem B, naměřený rudý posuv je výsledkem součtu pohybu A a pohybu B.

A (nejen) proto je to celý takový galimatiáš, ze kterého se nedá nic kloudného vyčíst.

Hypotéza!

Kdybychom uvažovali, že ŽÁDNÝ pohyb B neexistuje, že je to jen uměle vytvořený koncept bez ověřitelného důkazu, který věda, míněno kosmologie, adaptovala a byla jím namnoze pozřena, zůstal by nám jen dobře známý a přátelsky všední, normální, obyčejný, nemysteriózní Pohyb A. Tj. Pohyb v prostoru. Co by to pro naše pozorování znamenalo??? Kardinální otázka.

Znamenalo by to, že se vesmír ZPOMALUJE. Že co bylo dříve, se pohybovalo rychleji od nás, a co je nyní, se pohybuje pomaleji. Co je dříve a co nyní je totéž jako, co je daleko a co je blízko. Nemáme "vzorek" pozorování dnešní vzdálené galaxie, nemáme ani vzorek pozorování dnešní nejbližší galaxie, hovořím o Andromedě, která je 2 mil ly daleko. To jsou dva milióny roků. Z hlediska kosmologie "skoro dnes".

Nebudeme se vzdálenostmi trápit, a shrneme, že co bylo dávno a pradávno pelášilo urputnou rychlostí, co je nedávno, sotva se od nás plazí, či se dokonce přibližuje. A co to pro prostého ducha znamená? Inu, že se Vesmír zpomaluje, a možná se dokonce zastavil ve svém divergentním pohybu a započal pohyb konvergentní. A za těchto okolností, vás oficiální věda "nepřestane bombardovat" tvrzeními o rozpínání vesmíru, přestože Vesmír může, dle této prosté úvahy, zcela dobře již dávno konvergovat, tj. zmenšovat se.

Abych to nějak shrnul.

Hubbleova konstanta není: konstantou rychlosti rozpínání vesmíru,

je konstantou ZPOMALOVÁNÍ DIVERGENTNÍHO POHYBU VESMÍRU.
Vesmír, který pozorujeme je souborným vzorkem, průřezem časové osy vesmíru, časovou cibulí, která nám říká, že čím hlouběji v minulosti, tím rychlejší divergence, a čím blíže současnosti, tím nižší. Jde o konstantu nikoliv rychlostní, nýbrž akcelerační, resp. decelerační. Nejde o konstantu absolutní rychlosti, nýbrž o konstantu změny rychlosti. Vesmírná divergence se zpomaluje, rychlost vesmírné divergence se snižuje o +-70km/s na každý megaparsek, který je pomyslnou slupkou cibule, nikoliv slupkou vzdálenostní, nýbrž slupkou časovou. Každého 3,26 mil. let se divergentní pohyb vesmíru zpomaluje o +- 70 km/s.

PS: Bonus. Z této konstanty je možno dopočítat, kdy se vesmír zcela zastaví, a začne konvergovat. A protože Andromeda se již přibližuje, je možno shrnout, že již došlo k zastavení divergence, a vesmír je ve fázi konvergence.

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 28. dub 2020, 18:51

Re: Rozpínání vesmíru

Nejtěžší k pochopení je, že když pozorujeme Vesmír, nepozorujeme prostor; pozorujeme čas. Vše, co na vesmíru vidíme, anebo nic z toho, co ve vesmíru vidíme NEEXISTUJE, ani jedna jediná hvězdička. Vše, co pozorujeme, je mozaika vzájemně nesouvisejících vzorků různě vzdálených minulostí. Tohle je potřeba si připomenout, abyste si "přeštělovali" mysl, která si myslí, že hledí "do prostoru", ve skutečnosti hledí do času. Do různých časových údobí vesmíru, poslepovaných do mozaiky noční oblohy. Dvě galaxie mohou být vedle sebe, ve skutečnosti je to jen shoda náhod, že obrazy dvou různých časů k nám doputovaly paralelně. Obraz vesmíru není obrazem prostoru, je obrazem času, složený z miriád unikátních a často spolu nesouvisejících historických obrazů. O prostoru nám obloha žádné informace neposkytuje.

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 30. dub 2020, 15:24

Re: Rozpínání vesmíru

Vesmír je ta nejkvalitnější virtuální realita, promítá vám "realitu", která dávno neexistuje, milióny a miliardy let staré snímky. Vy se na ně díváte, a věříte, že je to skutečné. Není, vůbec nic z toho, co je na obloze není skutečné. Skutečný vesmír je za oponou, či škraboškou času, neviditelný. A k tomu všemu je celá ta virtuální vesmírná realita směsicí spolu nesouvisejících obrazů, obrazů z různých časů, a celé se to dokupy tváří jako něco skutečného, něco, čeho se téměř můžete dotknout. Vesmír, který pozorujeme, je fata morgána, záznamy dávné a dávno neexistující minulosti.

Příspěvky: 23

Registrován: 31. srp 2016, 19:37

Příspěvek 02. kvě 2020, 19:36

Re: Rozpínání vesmíru

Vesmír je skutečný. Neskutečné jsou jen tvé fantazie, úplně mimo realitu, která tě ovšem nezajímá. Když něco vidíme se zpožděním v důsledku rychlosti světla, neznamená to, že to neexistuje. Zvuk hromu také slyšíme s zpožděním.

Příspěvky: 45

Registrován: 10. úno 2020, 11:14

Příspěvek 03. kvě 2020, 07:02

Re: Rozpínání vesmíru

Nechápu proč mne urážíte, díváte se na černobílou grotesku a věříte, že Charlie Chaplin žije.
Další

Zpět na Kosmologie

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron