Příspěvek 29. říj 2016, 12:25

Objev zpomaleného rozpínání vesmíru

Zrychlené rozpínání vesmíru již bylo objeveno. Nezbývá tedy než objevit zpomalené rozpínání. A kde ho nalezneme? No přece hned za zrychleným, kde jinde.
Před zrychleným je totiž sice také, ale tam už bylo objeveno dávno, tím se nebudeme zabývat.
V minulých pojednáních jsme zde názorně ukázali, že i pomocí docela primitivních metod lze dospět ke stejným závěrům, k jakým došli renomovaní vědci pomocí obecné teorie relativity a sofistikovaných kosmologických modelů, viz např. (1)
Dnes v tom budeme pokračovat, protože seriózní věda dokáže nejen vysvětlit jevy, které pozorujeme, ale též předpovědět jevy, které ještě nejsou známy…..
Objev zrychleného rozpínání vesmíru byl umožněn pozorováním vzdálených supernov typu IA, které měly rudý posuv asi 0,8, což představuje jejich dnešní vzdálenost asi 9 Gly = 2,8 Gpc ( přesněji řečeno vzdálenost té hmoty, která po nich zbyla ). Dnešní pozorování už zaznamenávají supernovy se z = 1,6, což představuje dnešní vzdálenost ( proper distance now ) asi 4,6 Gpc.
Budeme vycházet z toho, že vesmír je nehomogenní ale sféricky symetrický a z našeho pohledu izotropní a euklidovský. Naše Místní skupina galaxií se podle (1) nachází v oblasti, kde je nižší hustota hmoty, která pak se vzdáleností narůstá. V této oblasti je střed rozpínání té části vesmíru, kterou jsme schopni pozorovat.

http://dudr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=563462