Příspěvek 30. bře 2016, 06:56

Anihilácia tmavej hmoty vysvetlením pre gamma emisie

Astronómom Doug Finkbeiner a jeho tím z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics študovali priestorové rozloženie gamma žiarenia v centre našej Galaxie.

Ich záujem je nájsť anhiláciu temnej hmoty, a tak vylúčiť mnohých kandidátov a zúžiť vyber možných kandidátov.
Zistili, že produkcia gamma žiarenia je vyššia, ako by mala odpovedať hustote viditeľnej hmoty v tejto oblasti Vesmíru. Vysvetlením zvýšenej produkcie môžu byť pulzary.

Pulzar je pozostatok po hviezde hlavnej postupnosti, v ktorej vyhorelo palivo. Pozostatok nazývame neutrónová hviezda. Póly neutrónovej hviezdy produkujú rádiové pulzy. Ak póly neutrónovej hviezdy sú nasmerované k nám, vidíme blikanie. Neutrónové hviezdy produkujú nielen rádiové žiarenie, ale aj gamma vlny. Astronómovia tvrdia, že vysvetlenie gamma emisie je pravdepodobnejšie anhiláciou temnej hmoty než emisiou gamma žiarenia pulzarmi. Ak sa potvrdí objav, spôsobí to prielom v oblasti astrofyziky.

ExoSpace.cz

Obrázek