Příspěvek 11. pro 2016, 07:22

Rýchly rádiový zdroj FRB 150807 a prázdnota priestoru

Vikram Ravi z Caltechu a Ryan Shannon z australské organizácie CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) a ich kolegovia sa rozhodli pomocou radiových zábleskov skúmať zatiaľ neprebadanú svietivú hmotu, ktorá je malo viditeľná, aspoň pre naše teleskopy. Ide o svietivú hmotu, ktorá sa nachádza medzi galaxiami. V kopách galaxií je táto svietivá hmota prítomná ako ionizovaný medzigalaktický plyn. Tento druh výskumu ich napadol, keď skúmali rádiový záblesk z roku 2015, pomenovaný ako FRB 150807.

Pozorovanie FRB 150807 ukázalo, že rýchle rádiové záblesky zrejme nevznikajú v prostredí s veľkou hustotou a magnetickú intenzitou.

Počas cesty rádiový záblesk zo vzdialenejších zdrojov prechádza vo väčšine času prázdnotou medzigalaktického priestoru. To znamená, že pôsobenie medzigalaktického plynu by malo byť pozorovateľné. Ravi, Shannon a ich kolegovia skúmali zmienený záblesk a došli k záveru, že záblesk nebol tak skreslený. Ak by bol, znamenalo by to o dosť turbulentnejšie medzigalaktické prostredie, narozdiel od stavajúcich teoretických modelov.

Taktiež je za zmienku spomenúť, že FRB 150807 je jeden z tých najjasnejších pozorovaných rádiových zábleskov. Práve vďaka jasnost. mohli vedci najpresnejšie lokalizovať zdroj záblesku.

ExoSpace.cz

Obrázek