Příspěvek 20. srp 2020, 06:12

Neutronové hvězdy

Jsou neutronové hvězdy skutečně neutronové, anebo jsou to velká stabilní atomová jádra obsahující neutrony i protony? Jaká část energie supernovy je zpětným rázem kolapsu a jaká uvolněnou fůzní energií při vzniku neutronové hvězdy?