Příspěvek 03. dub 2015, 07:09

MESSENGER: Nový pohľad na históriu Merkúru

Nové mapy Merkúru od sondy MESSENGER odhaľujú odlišnosti v geochemické zloženie niektorých oblastí na povrchu. Mapy zaobstarala sonda MESSENGER a zistenia, ktoré prinášajú, môžu mať zásadný význam v chápaní histórie Merkúra.

ExoSpace.cz:

Obrázek