Příspěvek 11. říj 2017, 19:32

Mají žáci povinnost používat formáty Microsoftu?

Mezinárodně uznávaným standardem pro přenos kancelářských dokumentů je Open Document Format, vyvíjený sdružením OASIS. Byl přijat v roce 2006 jako ISO standard pod číslem ISO/IEC 26300, novější verze pak pod čísly ISO/IEC 26300-1/2015 až ISO/IEC 26300-3/2015. Je uznávaný mezinárodně, a to jak na vládních úrovních (například v Británii, Austrálii, Francii), tak v různých organizacích, jako je např. NATO, Evropská komise a podobně.

Výuka na některých školách se však orientuje výhradně na formáty Microsoftu. Domníváme se, že by to tak nemělo být, protože používáním jakéhokoliv softwaru se uživatel zavazuje k souhlasu s licenčními podmínkami a uzavřít licenční smlouvu instalací produktu, který tyto soubory generuje. "Škola nemůže nikoho nutit, aby s podmínkami souhlasil a smlouvu uzavřel," tvrdí Lukáš Jelínek z redakce ExoSpace.cz a OpenOffice.cz.

Poznámka: Formát ODF byl (a možná dosud je) používán i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (více na openoffice.cz).

Více o formátu ODF na Wikipedii.
Sledujte ExoSpace.cz, magazín se zaměřením na astronomii, kosmonautiku a svobodný software.