Příspěvek 30. pro 2015, 09:25

Tajomstvo FRBs čaká na odhalenie

FRBs (Fast Radio Bursts) sú krátke intezívne výbuchy rádiových vĺn, ktoré trvajú niekoľko milisekúnd.

Ich objav sa podaril v roku 2001 na radioteleskópu v Parkes a odvtedy pôvod týchto FRBs mätie astronómov.

Podľa najpravdepodobnejších teórii za vznikom tohto fenoménu je tanec dvoch približujúcich čiernych dier alebo neutrónových hviezd. Ďalšia sľubná teória vysvetľuje FRBs ako divoké správanie novovytvorenej neutrónovej hviezdy so silným magnetickým poľom, nazvanej aj ako magnetar.

Vedci z Nanjing University v Čine ponúkli ďalšie vysvetlenie FRBs fenoménu.

Viac na ExoSpace.cz.

Obrázek