Příspěvek 27. pro 2015, 00:33

Objevené a znovuobjevené komety v říjnu 2015

Měsíc říjen byl na nově nalezené komety úspěšný. Bylo potvrzeno celkem 6 nových objevů, ačkoliv dva objekty se nejprve projevovaly asteroidálně a až posléze byla zjištěna jejich pravá, kometární podstata. Další dvě komety pak byly znovuobjeveny. V článku na ExoSpace.cz se o kometách, jež mají v názvu, ať už trvale, či jen provizorně, písmena T a U, dovíte více.

Obrázek
Nepředvídatelná jasnost dělá komety tak zajímavé.