Příspěvek 25. čer 2017, 14:34

Xenon v zemské atmosféře pochází z komet

Zdrojem těžkého xenonu v atmosféře Země jsou komety. Toto zjištění pochází od sondy Rosetta, která zkoumala kometu 67P/Churyumov-Gerasimenko. Jedná se o další přelomový objev této evropské sondy.

Xenon je prvek, který řadíme mezi vzácné plyny, jeho výskyt tak není zcela běžný. Ve Vesmíru jej nalezneme například ve slunečním větru nebo v drobných kosmických objektech, mezi něž řadíme i asteroidy a komety. Zatímco na zmíněných místech najdeme xenon ve „standardní“ podobě, v zemské atmosféře je tomu jinak. I tam se sice nachází xenon, ale v podobě těžkých izotopů.

Důvodem této skutečnosti budou pravděpodobně komety. Zjistila to sonda Rosetta, která na konci roku 2014 zkoumala plyn uvolňující se z ledu komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Zjistila, že složení xenonu vyskytujícího se u komety 67P/Churyumov-Gerasimenko je totožné s tím v atmosféře Země. Pokud tedy tato kometa není něčím výjimečná, můžeme předpokládat, že xenon s těžkými izotopy dopravily do naší atmosféry právě komety.

Z celkového množství xenonu v atmosféře je podle vědců 22 % kometárního původu. Ale to jen formálně. Zbylá část pochází z meteoroidů, což jsou rovněž úlomky komet.

ExoSpace.cz

Obrázek
Nepředvídatelná jasnost dělá komety tak zajímavé.