Doplněný kosmologický princip a Hubbleův zákon

Kosmologický princip nám říká: „ Vesmír vypadá ve všech místech stejně. Každý pozorovatel, nezávisle na tom, kde se nachází, uvidí stejný obraz vesmíru kolem sebe. Všechna místa se jeví jako středy rozpínání vesmíru “ (1) Tento princip však neříká nic o rychlosti, jakou se pozorovatel může pohybovat...